Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Hnúšťanský akord 2019

15.02.2019 17:30

Dňa 15. februára 2019 sa na našej základnej umeleckej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord. Tohto roku žiaci súťažili v A, B, C kategórii a preukázali svoje schopnosti a vedomosti z oblasti hudobnej náuky, dejín hudby, intonácie a rytmu. Spolu s našou ZUŠ-kou súťažila ZUŠ Poprad, Spišská Belá a Prešov. V kategórii B súťažilo aj družstvo našej školy v zložení - Terézia Haňová, Zuzana Mičejová a Diana Kľučárová, ktoré sa umiestnili na 2. mieste. Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť a pani učiteľke PaedDr. Magdaléne Šamovej za prípravu týchto žiakov a koordináciu súťaže. Spolu s našimi učiteľmi - p. uč. Džupinovou, V. Jonekovou, Pavolkovou a p. uč. Majurníkom celá súťaž prebehla bez najmenších problémov. Dúfame, že aj o rok sa naša škola umiestni na popredných miestach a žiaci prejavia záujem o podobné vedomostné súťaže.  

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302