Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

HNÚŠŤANSKÝ AKORD 2018

07.03.2018 15:55

Dňa 21. februára 2018 sa na našej základnej umleckej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord. Tohto roku naši žiaci súťažili vo všetkých troch kategóriách a preukázali svoje schopnosti a vedomosti z oblasti hudobnej náuky, dejín hudby, intonácie a rytmu. Spolu s našou ZUŠ-kou súťažila ZUŠ Poprad, Giraltovce, Spišská Belá a Sabinov. V kategórii A súťažili Michaela Novotná, Matej Lehončák, Šimon Haľko. Vybojovali si  2. miesto. V kategórii B súťažili  Sára Kušnírová, Zuzana Mičejová, Ondrej Lehončák, ktorí sa umiestnili tiež na 2. mieste. V kategórii C súťažili Natália Baranová, Simona Kerestešová a Šarlota Čurlejová. Aj toto družstvo sa umiestnilo na 2. mieste. Ďakujeme všetkým súťažiacim za umiestnenia, pani učiteľke PaedDr. Magdaléne Šamovej za prípravu týchto žiakov. Dúfame, že aj o rok sa naša škola umiestni na popredných miestach a žiaci prejavia záujem o podobné vedomostné súťaže.  

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302