Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Exkurzia výtvarného odboru Bratislava - Viedeň

03.05.2016 13:17

Posledné tri aprílové dni boli pre žiakov výtvarného odboru naozaj výnimočné. Na podnet svojich žiakov učitelia výtvarného odboru PaedDr. E. Lazorová a Mgr. J. Kostelník za ústretovej spolupráce magisterky riadenia kultúry a turizmu, pani Mgr. Martiny Lukáčovej, zorganizovali exkurziu do dvoch európskych hlavných miest ležiacich blízko vedľa seba.

28. apríla 2016 po takmer osem hodinovej bezproblémovej ceste vlakom výtvarníci vystúpili na stanici nášho hlavného mesta, kde taktovku prevzala sprievodkyňa pani Lukáčová. Pod jej profesionálnym odborným výkladom žiaci spoznali sídla ministerstiev, námestia so sochami významných osobností slovenského národa (námestie SNP, námestie Ľudovíta Štúra, Hviezdoslavovo námestie), pri prechádzke Starým mestom nazreli do histórie starobylých budov (Michalská brána, katedrála sv. Martina, Hlavné námestie so Starou radnicou, Primaciálny palác,...) a samozrejme nesmela chýbať prehliadka interiéru Bratislavského hradu a Slovenskej národnej galérie.

Ďalší deň žiakov ohúrila krása a veľkoleposť rakúskeho hlavného mesta. Už preprava metrom po Viedni bola pre mnohých prvotným zážitkom. Prechádzka Starým mestom (Alte Stadt) viedla okolo najvýznamnejších historických objektov. Deti videli majestátnosť Dómu sv. Štefana nielen z vonku, ale aj z vnútra, Starú univerzitu s Jezuitským kostolom, najstarší dom vo Viedni, kláštor sv. Kríža, grécky ortodoxný kostol, Griechenbeisl s delovými guľami po Turkoch, Orloj. Zostúpili po podzemia, aby nahliadli do interiéru kaplnky sv. Virgila, ktorá bola náhodne objavená pri výstavbe metra. Dlhší čas prehliadky bol venovaný  bývalému palácu vojvodu Alberta von Sachsen, dnes najvýznamnejšej galérii Viedne s názvom Albertina, kde si žiaci okrem priestorov bývalého paláca pozreli aj výstavu s názvom od Moneta k Picassovi. Pešia túra pokračovala popri bývalom sídle Habsburgovcov s názvom Hofburg, Paláci Ferstel, Votívnom kostole a po ulici Ringstrasse s objektmi ako Viedenská univerzita, Radnica, Divadlo, Parlament, Umelecko-historické a Prírodovedné múzeum. Pri návšteve Umelecko-historického múzea akoby deti prešli bránou času a nazreli do umeleckého posolstva dávnych civilizácií a pri prezeraní rozmerných obrazov mohli zblízka pozorovať rukopis svetoznámych umelcov ako Caravaggio, Tizian, Velázquez a mnohých ďalších. Personál múzeí a galérií chválil našich výtvarníkov za vzorné správanie sa počas prehliadok.

Posledné chvíle v Bratislave boli venované prechádzke po brehu Dunaja, popri novom bratislavskom medzinárodnom obchodnom centre Eurovea, kde sú umiestnené umelecké sochy známeho anglického sochára Colina Spoffortha, k Slovenskému národnému divadlu. Samozrejme, nesmel chýbať aj čas na rozchod, aby si výletníci mohli odniesť domov krásne spomienky v podobe suvenírov.

Celá táto programom nabitá výprava za poznaním bola sprevádzaná veselou náladou, vtipnými zážitkami, krásnym slnečným počasím a ani jeden účastník sa nemôže sťažovať, že ho neboleli nohy.

Na záver by sme sa chceli poďakovať sprievodkyni, Mgr. Martine Lukáčovej, za neoceniteľnú pomoc pri organizovaní exkurzie, za ochotné vychádzanie v ústrety našim požiadavkám a v nemalej miere za to, že vďaka jej zrozumiteľnému výkladu sme sa v priebehu troch dní dozvedeli množstvo zaujímavostí a ani raz sme nezablúdili v bludisku bratislavských a viedenských uličiek. 

foto: Exkurzia

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302