Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Dve ceny z jednej súťaže.

12.04.2023 13:24

Skutočnosť, že žiaci vranovskej základnej umeleckej školy majú vo svojej budúcnosti vysoké predpoklady uplatniť sa v akomkoľvek odvetví umeleckej tvorby, potvrdzuje aj tohtoročné vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže Frivaldského prírodovedná ilustrácia 2022.

V tematickom okruhu ZOOLOGICKÁ ILUSTRÁCIA v 3. kategórii: žiaci ZUŠ 12-15 rokov porota udelila krásne druhé miesto žiačke tohtoročného absolventského ročníka, 15- ročnej Bianke Márii Obrinovej a v tematickom okruhu BOTANICKÁ ILUSTRÁCIA v 2. kategórii: žiaci ZUŠ 8-11 rokov bolo jedno z troch čestných uznaní udelené Elene Laktičovej, 10 - ročnej žiačke 3. ročníka 1. časti základného štúdia. Obe žiačky každý rok svedomito pracujú pod vedením PaedDr. Evy Lazorovej a takého celoslovenské ocenenie je krásnou odmenou za ich snahu a trpezlivosť pri tvorbe. Blahoželáme.

foto:

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302