Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie.

16.04.2024 08:53

V Sále kammerhofských grófov v Banskej Štiavnici sa 14. marca 2024 konalo otvorenie výstavy a odovzdávanie cien celoslovenskej výtvarnej súťaže  "Duchovný a umelecký odkaz Banskoštiavnickej kalvárie", ktorej hlavným poslaním je vzbudzovať v deťoch a mládeži kladný vzťah ku kultúrnemu a duchovnému dedičstvu. 

Našu ZUŠku reprezentovali práce od Sofii Marekovej (4.kategória), Emílie Lackej (5.kategória) a Hany Dobrockej (6.kategória) z triedy pani učiteľky PaedDr. Evy Lazorovej. 

Sofii Marekovej blahoželáme k získaniu 3. miesta a želáme veľa úspechov v ďalšej tvorbe.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302