Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Dôležité upozornenie !!!

27.06.2018 13:18

Upozorňujeme žiakov a rodičov, ktorí si majú vyzdvihnúť vysvedčenie u týchto učiteľov: Mgr. art Eduard Tokár, Mgr. Mária Dudová, Mgr. Ján Majurník, Mgr. art Marek Balančat, Milan Jarka, Ing. Tomáš Stanislavský, Štefan Hajdu, DiS. art, že vysvedčenia nebudú vydávať vo svojich triedach na Námestí slobody č.965 z dôvodu rekonštrukcie mestskej časti, ale v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880 v zborovni školy. Ďakujeme za pochopenie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302