Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Dodatočné prijímacie skúšky

28.06.2019 09:30

Oznamujeme rodičom, že dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov sa na našu školu uskutočnia dňa 4. septembra 2019 v čase od 13.00 - 17.00 hod. v budove na ul. A. Dubčeka 880. Všetci ste srdečne vítaní.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302