Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Dodatočné prijímacie skúšky

21.08.2017 10:34

Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých

 

odborov sa uskutočnia dňa 6.septembra 2017 v čase od

 

13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A.

 

Dubčeka 880 vo Vranove Topľou.Tešíme sa na Vás.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302