Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Dodatočné prijímacie skúšky

19.08.2013 22:48

Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých odborov

sa uskutočnia dňa 4.septembra 2013 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou.

Tešíme sa na Vás.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302