Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Divadelný festival Teatralny Mlynek

03.03.2014 22:40

Divadelný festival Teatralny Mlynek v Poľsku hostil aj vranovčanov

 

Za sprievodu zvuku roztočeného  čarovného  mlynčeka sa otvoril v Poľsku festival detských divadiel s názvom Teatralny Mlynek. Organizátor festivalu, Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, pozval  tento rok do sály Domu kultúry detské divadelné súbory z poľských miest Krasne, Trzebownisko, Turzym Polo, Lublin a jedno hosťujúce divadlo  zo slovenskej  Základnej umeleckej školy z Vranova n. T.  Štvorhodinovú prehliadku divadiel sledovalo pozorné oko detského diváka z miestnych materských a základných škôl a nekompromisná 4 členná odborná porota, ktorá hodnotila nielen herecké prípadne spevácke  výkony, výber kostýmov, kompozíciu scény, ale aj  spracovanie témy a celkové pódiové stvárnenie. 
Po prezentácii jednotlivých divadelných súborov porota vyhodnotila festival a udelila zaujímavé ceny.  Pár z nich si domov odniesli aj žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej školy z Vranova n. T. Cenu za réžiu hudobnej rozprávky „Koza rohatá a jež“ získala pani Magdaléna Šamová. Za prezentáciu národnej kultúry si cenu prevzala žiačka ZUŠ Vranov n. T. Hanka Kocáková. Obdiv a pochvalu si zaslúžia všetci žiaci školy, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto na spomínanom festivale divadiel. Naše poďakovanie patrí Natálke Baranovej, Michalovi Budaiovi, Sebastiánovi Strakovi, Viktorke Fabiánovej, Alexandre Jevčákovej, Jozefovi Matimu,  Rebeke Rozikovej a Hanke Kocákovej.  Za ich výbornú prípravu ďakujeme vedeniu školy riaditeľke ZUŠ Vranov n. T. Zuzane Jonekovej a jej zástupkyni Márii Pavolkovej,  pedagógom Silvii Hudákovej a Magdaléne Šamovej. Po vyhodnotení festivalu nasledoval workshop, na ktorom získali malí divadelníci mnoho užitočných rád a cenných informácii. Dom kultúry mládeže je  cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry
vo Vranove n. T. už od roku 2009. V  rámci trvalej udržateľnosti projektu  Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť “ zameraného na nadviazanie spolupráce v oblasti kultúry bude  i naďalej so svojím slovenským kolegom MsDK Vranov n. T. organizovať spoločné podujatia, ktoré našincom prinesú množstvo  nezabudnuteľných zážitkov a cenných skúsenosti.

Silvia Nusová - referent MsDK Vranov n. T. 

 

fotky z festivalu si môžete pozrieť tu ...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302