Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Deti a architektúra 2020

27.11.2020 11:57

Dňa 23.novembra zasadala odborná porota, ktorá mala za úlohu vybrať z takmer 400 výtvarných prác na tému "Peší most cez rieku", ktoré do súťaže poslali učitelia a rodičia žiakov z celého Slovenska, vybrať 20 najkrajších a najkreatívnejších výtvarných prác. Keďže to bola veľmi ťažká úloha, nakoniec sa porota rozhodla oceniť až 23 prác.Kompletné výsledky súťaže aj s fotkami a videom zo zasadnutia poroty budú zverejnené najneskôr 30.11. 2020 na www.detiaarchitektura.sk.
Naša ZUŠ sa zúčastnila tejto súťaže a s radosťou nám oznámili, že naše žiačky:
Evanna Lazorová získala Cenu DOPRAVOPROJEKT, a.s., partnera projektu
Ema Pľutová získala Cenu GEOTECHNIK, partnera projektu
Júlia Iľková získala Cenu Nadacií SPP, podporovateľka projektu
Žiačkám a aj učiteľom - PaedDr. Eve Lazorovej a Mgr. Jánovi Kostelníkovi srdečne gratulujeme a tešíme saz tohto veľkého úspechu, lebo nestáva sa často, aby z jednej školy boli ocenené hneď tri práce.  Je to veľká zásluha pedagógov našej školy, že naši žiaci sú každoročne vo výtvarnej súťaži takí úspešní.
Ďakujeme za reprezentáciu školy.
  

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302