Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Čarovné klávesy 2024

20.03.2024 11:29

Dňa 19. marca 2024 sa v priestoroch našej školy uskutočnil už 13. ročník školskej klavírnej súťaže Čarovné klávesy 2024. Tejto súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov klavírneho oddelenia našej školy, ktorí súťažili v 7 kategóriách. Na výkony dohliadala odborná porota  v tomto zložení: predsedníčkou poroty bola pani profesorka Mgr. art Dana Zakhariya, ArtD. z Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc, vedúca klavírneho oddelenia našej školy pani učiteľka Bc. Viera Popaďáková, DiS. art a pani učiteľka Mgr. Mária Pavolková, DiS. art. Tajomníčkou poroty bola pani učiteľka Mgr. Daniela Grošková. Počas súťaže sme počuli nádherné výkony našich žiakov, ktoré pochválila aj pani profesorka a určila aj špeciálnu cenu týmto dvom žiakom: Simone Vaľkovej, žiačke 1. ročníka druhej časti z triedy p. uč. Pavolkovej a Matejovi Ondovčákovi, žiakovi 4.ročníka prvej časti, z triedy p. uč. Jenča za ich brilantné výkony. Po skončení súťažných kôl absolvovali pedagógovia školy odborný seminár, kde sa dozvedeli o nových hudobých postupoch a metódach, ktoré pomôžu pri vyučovaní klavírnej hry a ich následnej aplikácie do praxe.  Ďakujeme a všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl do ďalšej tvorivej práce.

Výsledková listina: Čarovné klávesy 2024-tabuľka.docx (28255)

Zopár momentiek zo súťaže:

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302