Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Čestné vyhlásenie pre školský rok 2015/2016

04.11.2014 17:04

Vážení rodičia, žiaci, študenti ZUŠ,

Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou
 
Zákon 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2013 ukladá riaditeľovi školy v § 7a, odsek 5 povinnosť predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka aleboplnoletého žiaka, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu (len jednej umeleckej škole) na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam.
 
Riaditeľstvo ZUŠ preto bude požadovať od všetkých zákonných zástupcov žiakov a plnoletých žiakov (nad 18 rokov veku) uvedené čestné vyhlásenie.
          Tlačivo si môžete stiahnuť  Čestné vyhlásenie pre zber údajov.doc 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302