Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Celoslovenská klavírna súťažná prehliadka.

30.05.2022 10:58

Po školskom kole súťaže sa klavírne oddelenie zúčastnilo 1. ročníka celoslovenskej klavírnej súťažnej prehliadky PIANOFORTE, ktorá sa uskutočnila v Starej Ľubovni. Tejto súťaže sa zúčastnilo 150 mladých klaviristov. Našu ZUŠ reprezentoval žiak Ján Hardoň, ktorý súťažil v III. kategórii. V silnej konkurencii si vybojoval strieborné pásmo. Srdečne blahoželáme Jankovi a aj p. uč. Bc. Viere Popaďákovej za prípravu.

foto:

                                         

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302