Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE 2021 ONLINE.

02.12.2021 14:36

BIENÁLE PORTRÉTU KOŠICE je medzinárodná súťaž detí a mládeže. Tento rok sa konal nultý ročník. Vyhlasovateľom súťaže je mesto Košice a organizátorom ZUŠ, Irkutská Košice a oddelenie školstva MMK.

Do súťaže bolo zaslaných 610 prác. Za ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880, Vranov n.T. boli účastníkmi súťaže títo žiaci: Nefeli Marinaki (2.r., 2.č.), Miriam Bobaľová  (3.r., 2.č.), Ingrid Tkáčová (4.r., 2.č.), Terézia Štefanová (5.r., 2.č.) a Zita Ličáková (3.r., II.st.) z triedy p. uč. Jána Kostelníka.

V kategórii ZUŠ sa Ingrid Tkáčová umiestnila v zlatom pásme, Terézia Štefanová v striebornom pásme a Miriam Bobaľová získala čestné uznanie.

Žiakom a pánu učiteľovi Mgr. Jánovi Kostelníkovi aj v týchto neľahkých pandemických časoch srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302