Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Banskoštiavnické kladivká.

15.05.2023 12:11

V dňoch 10. a 11. mája 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže „Banskoštiavnické kladivká“. Súťažilo sa v sólovej a štvorručnej hre na klavíri. Našu školu reprezentovalo klavírne duo - Zuzana Bobíková a Noemi Mitriková, ktoré boli zaradené do II. kategórie. Tejto súťaže, v ktorej zaznieva slovenská hudba žijúcich skladateľov, sa zúčastnilo 52 žiakov v sólovej hre a 11 dvojíc v štvorručnej hre na klavíri. Súťaž hodnotila odborná porota pod vedením doc. Mgr. art. Evy Varhaníkovej ArtD. Žiačky našej ZUŠ sa umiestnili v zlatom pásme. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za prípravu p. uč. Bc. Viere Popaďákovej, DiS. art  za vzornú reprezentáciu našej školy.

foto:

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302