Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Akordeónový festival Giraltovce

17.04.2019 10:22

Dňa 12. apríla 2019 sa žiak našej ZUŠ Tomáš Baran zúčastnil  Akordeónového festivalu v Giraltovciach. Celoslovenský festival v sólovej hre na akordeóne je určený pre žiakov základných umeleckých škôl. Uskutočňuje sa každý druhý rok.Porota v zložení : B. Lenko: VŠMU, J. Demjan:  Konzervatórium Košice, I. Vlach: Konzervatórium  B. Bystrica, hodnotila výkony žiakov, ktorí súťažili v 0. I .II .III a v IV. kategórii. Náš žiak Tomáš Baran súťažil v I. kategórií a získal zlaté pásmo. Pripravila p. uč M. Demeterová, DiS.art. za čo jej a Tomášovi ďakujeme a prajeme ešte veľa podobných úspechov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302