Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

8. ročník klavírnej súťaže Čarovné klávesy

30.03.2017 12:20

Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie.

Dňa 29. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ na Ulici A. Dubčeka 880 konal 8. ročník školskej klavírnej súťaže „Čarovné klávesy“. Zúčastnilo sa jej 25 žiakov rôznych vekových kategórií, ktorí predniesli skladby z období baroka, klasicizmu, romantizmu i súčasných autorov. Výkony žiakov ocenila odborná porota, ktorej predsedníčkou bola Mgr.art. Viola Samborská, profesorka štátneho Konzervatória v Košiciach, Mgr. Mária Pavolková, Mgr. Zuzana Joneková a Viera Popaďáková, DiS. art.

Súťažiaci sa umiestnili v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a boli odmenení diplomami a vecnými darčekmi. Prítomní rodičia a žiaci povzbudili súťažiacich vrelým potleskom.

V druhej časti sa pani profesorka podelila s učiteľmi klavírnej hry o svoje bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi a povzbudila ich v ich nádhernom povolaní, prinášajúcom radosť do života ľudí. Pretože hudba nie je iba umením, ktoré lahodí sluchu, ale je jedným z najpôsobivejších prostriedkov, ktorým sa možno prihovárať srdciam.

V tabuľke Čarovné klávesy

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302