Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

10. ročník školskej klavírnej súťaže

28.03.2019 17:11

Tak, ako každý rok, aj tento rok sme na škole 27. marca 2019 uskutočnili už jubilejný 10. ročník školskej klavírnej súťaže Čarovné klávesy. Odborná porota v zložení - predsedníčka poroty Mgr. art Zuzana Udičová - profesorka štátneho konzervatória v Košiciach, Anna Fetkovičová, DiS. art -  učiteľka klavírnej hry, Oľga Jakubová, DiS. art - učiteľka klavírnej hry a Mgr. Mária Pavolková - tajomníčka poroty hodnotili  výkony 31 žiakov. Zamerali sa na spôsob hry, výrazovú stránku, celkový prednes a umelecký dojem predvedenia skladieb rôznych žánrov a štýlových období. Po ukončení súťaže nasledoval odborný seminár s predsedníčkou poroty, ktorá svoje postrehy a skúsenosti z praxe vďačne odovzdala našim učiteľom klavírneho oddelenia. Dúfame, že o rok začneme ďalšiu desiatku tejto súťaže a  vrhneme sa do práce s ešte väčším elánom. Je potrebné sa poďakovať pri tejto príležitosti aj rodičovskému združeniu za krásne vecné ceny do súťaže.

Výsledková listina tu: Čarovné klávesy 2019.docx

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302