Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

12. ročník klavírnej súťaže ČAROVNÉ KLÁVESY.

24.03.2023 15:55

Dňa 23. marca 2023 sa na našej škole uskutočnil v poradí už 12. ročník školskej klavírnej súťaže Čarovné klávesy.  Súťažilo 26 žiakov v siedmych kategóriách. Výkony žiakov sledovala odborná porota v zložení -  Mgr. art Viola Samborská, profesorka štátneho konzervatória v Košiciach, Bc. Viera Popaďáková, DiS. art, vedúca klavírneho oddelenia našej školy, Mgr. Daniel Jenčo, učiteľ hry na klavíri a Mgr. Ján Majurník, učiteľ hry na klavíri, ktorý bol tajomníkom poroty. Po ukončení súťažných kôl nasledovalo vyhodnotenie súťaže a odborný seminár s pani profesorkou zameraný na problematiku klavírnej hry. Všetkým súťažiacim blahoželáme a v tomto roku sme po prvýkrát udelili aj špeciálnu cenu predsedníčky poroty, ktorú získala spomedzi všetkých súťažiacich Zuzana Bobíková. Srdečne blahoželáme a už teraz sa tešíme na budúci ročník.

Výsledková listina:

Čarovné klávesy 2023.docx

Fotografie:

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302