Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

11. ročník klavírnej súťaže Čarovné klávesy.

31.03.2022 08:09

Dňa 30. marca 2022 sa v priestoroch malej koncertnej sály našej školy uskutočnil po dlhšej prestávke 11. ročník školskej klavírnej súťaže  Čarovné klávesy. V príjemnej  komornej atmosfére sa nám v siedmych kategóriách predstavilo spolu 30 nadaných klavíristov. Nad všetkými výkonmi bdela odborná porota v zložení - predsedníčka poroty Mgr. art. Janette Katinová Šingerová, profesorka štátneho Konzervatória v Košiciach, Mgr. Mária Pavolková, zástupkyňa riaditeľky školy, Bc. Viera Popaďáková, vedúca klavírneho oddelenia a Anna Fetkovičová, DiS. art, tajomníčka poroty. Žiaci predviedli skvelé výkony aj napriek tomu, že dva roky študovali dištančnou formou a nebolo to vôbec ľahké. Veľké ďakujem patrí všetkým zúčastneným a organizátorom tohto ročníka. Dúfame, že v budúcom školskom roku sa  stretneme v hojnejšom počte a predvedieme svoje majstrovské klavírne umenie.

Výsledková listina: Čarovné klávesy 2022.docx

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302