Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

02.06.2016 16:15

Výsledková listina žiakov prijatých na štúdium v školskom roku 2016/2017.

V prílohe je umiestnená výsledková listina prijatých žiakov na štúdium v Základnej umeleckej škole v odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Rozhodnutia o prijatí na štúdium si zákonní zastupcovia žiaka môžu vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. v hlavnej...
18.05.2016 12:55

Deň otvorených dverí

Dňa 18. mája 2016 sa na Základnej umeleckej škole na Ul. A. Dubčeka 880 tak ako každý rok o takomto čase uskutočnil Deň otvorených dverí. Tento rok si žiaci našej školy pripravili  tému Spievankovo. Hlavné úlohy Zahrajka, Spievanky a ich pomocníkov zahrali deti literárno-dramatického odboru....
10.05.2016 13:46

Sústredenie Juskova Voľa

V dňoch 5.5. a 6.5.2016 sa v priestoroch Školy v prírode na Juskovej Voli konal 1. ročník sústredenia Základnej umeleckej školy na ulici A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou. Sústredenia sa zúčastnilo 113 žiakov z hudobného a tanečného odboru....
09.05.2016 12:59

Prešovská cimbalová struna

Dňa 6. mája 2016 sa žiaci cimbalovej triedy zúčastnili ssúťaže "Prešovská cimbalová struna". Žiak 4. ročníka druhej časti Adam Mydla vybojoval bronzové pásmo a žiačka Alexandra Jevčáková sa súťaže zúčastnila ako pozorovateľka. Spoločne s pani učiteľkou Bc. Janou Hricenkovou si priniesli nové...
09.05.2016 09:28

INTERNÝ KONCERT

ZUŠ vo Vranove nad Topľou pozýva nadšencov rôznych hudobných žánrov na interný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 9. mája 2016 o 15.00 hodine v malej konceertnej sále základnej umeleckej školy. Všetci ste srdečne vítaní. Program koncertu si môžete pozrieť: INTERNÝ KONCERT  Fotografie z...
03.05.2016 13:17

Exkurzia výtvarného odboru Bratislava - Viedeň

Posledné tri aprílové dni boli pre žiakov výtvarného odboru naozaj výnimočné. Na podnet svojich žiakov učitelia výtvarného odboru PaedDr. E. Lazorová a Mgr. J. Kostelník za ústretovej spolupráce magisterky riadenia kultúry a turizmu, pani Mgr. Martiny Lukáčovej, zorganizovali exkurziu do...
27.04.2016 13:41

Bodovali aj gitaristi

Dňa 26. apríla 2016 sa žiaci z triedy Bc. Jany Hricenkovej zúčastnili oblastnej gitarovej súťaže v Snine. Napriek veľkej konkurencii z iných ZUŠ a SZUŠ bojovali a obhájili zaslúžené ocenenia. Laura Krajňáková - bronzové pásmo a Šimon Haľko - strieborné pásmo. Obom žiakom aj pani učiteľke srdečne...
26.04.2016 11:39

Úspechy klavírneho oddelenia

Dňa 13.4.2016  sa zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže „Rečou klavíra“ v Kysuckom Novom Meste Vojtech Filip Kopko, ktorý študuje v triede p. uč. Mgr. M. Kaľuhovej. V silnej konkurencii získal zlaté pásmo v 2. kategórii. Vlastnou kompozíciou presvedčil aj porotu zloženú...
22.04.2016 16:05

Mládež spieva 2016

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou 7.4.2016 svojimi anjelskými hlasmi rozozvučali účastníci krajskej súťažnej prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2016. Predstavilo sa 5 speváckych zborov – štyri spevácke zbory GAUDEAMUS z Prešova, IUVENTUS PAEDAGOGICA z Levoče, FREE...
22.04.2016 15:51

Koncert žiakov ZUŠ a poslucháčov Konzervatória

29. apríla 2016 o 17.00 hod. sa v estrádnej sále Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou uskutoční koncert žiakov klavírneho oddelenia Základnej umeleckej školy na Ul. A. Dubčeka. Tento koncert je organizovaný v spolupráci s poslucháčmi Štátneho Konzervatória v Košiciach. Okrem klavírnych...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

 

 

SEO

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998