Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

30.08.2016 14:28

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2016 - 2017

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú...
30.06.2016 06:56

Odovzdávanie vysvedčení

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje žiakom, že odovzdávanie vysvedčení sa uskutoční dňa 30. júna 2016 v čase od 9.00 - 14.00 hod.v priestoroch školy. Žiakom a učiteľom želáme počas prázdnin veľa príjemných zážitkov, aby načerpali nové sily a s chuťou sa o dva mesiace pustili opäť do práce. Nástup po...
23.06.2016 16:29

Výsledky postupových skúšok z prípravného štúdia

V tabuľke zverejňujeme výsledky postupových skúšok z prípravného štúdia do 1. ročníka prvej časti po jednotlivých nástrojoch a oddeleniach. Potvrdenie o absolvovaní štúdia si žiaci prevezmú v deň vydávania vysvedčení dňa 30.júna 2016 v čase od 10.00 do 14.30 hod. tabuľka 2015-2016
15.06.2016 10:14

Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov našej školy

Oznamujeme rodičom a žiakom našej školy, že z dôvodu prasknutého potrubia v budove a následného zatopenia tried nebude od 15. júna do 17. júna 2016 prebiehať vyučovanie. Všetky skúšky sa prekladajú  na 20.júna 2016 - 4. ročník prvá časť a 21. júna 2016 prípravné štúdium. Čas skúšok zostáva...
13.06.2016 10:00

Slávnostný absolventský koncert

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  v spolupráci s Rodičovským združením pozýva širokú verejnosť dňa 13. júna 2016 o 16.00 hodine do priestorov estrádnej sály MsDK vo Vranove nad Topľou na záverečný absolventský koncert spojený so slávnostným vyradením absolventov. V programe sa Vám...
07.06.2016 18:37

Výsledné hodnotenie absolventských skúšok z hudobnej náuky

 V tabuľke sú zverejnené výsledné známky z hudobnej náuky absolventov. Tabuľka absolvenstské skúšky
06.06.2016 17:56

Výsledky písomnej časti - absolventské skúšky z hudobnej náuky

V tabuľke sú zverejnené výsledky písomnej časti z hudbnej náuky.  Výsledky Hudobná náuka
02.06.2016 16:15

Výsledková listina žiakov prijatých na štúdium v školskom roku 2016/2017.

V prílohe je umiestnená výsledková listina prijatých žiakov na štúdium v Základnej umeleckej škole v odbore hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Rozhodnutia o prijatí na štúdium si zákonní zastupcovia žiaka môžu vyzdvihnúť každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod. v hlavnej...
18.05.2016 12:55

Deň otvorených dverí

Dňa 18. mája 2016 sa na Základnej umeleckej škole na Ul. A. Dubčeka 880 tak ako každý rok o takomto čase uskutočnil Deň otvorených dverí. Tento rok si žiaci našej školy pripravili  tému Spievankovo. Hlavné úlohy Zahrajka, Spievanky a ich pomocníkov zahrali deti literárno-dramatického odboru....
10.05.2016 13:46

Sústredenie Juskova Voľa

V dňoch 5.5. a 6.5.2016 sa v priestoroch Školy v prírode na Juskovej Voli konal 1. ročník sústredenia Základnej umeleckej školy na ulici A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou. Sústredenia sa zúčastnilo 113 žiakov z hudobného a tanečného odboru....

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

 

 

SEO

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998