Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Oznam pre rodičov.

Riaditeľstvo ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou, ustanovuje v zmysle VZN č.166/2017, § 5 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou s účinnosťou od 08.01.2018:

1.      Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:

a)      pre individuálne vyučovanie prípravného štúdia......................................7 €

b)      v základnom štúdiu - individuálne vyučovanie........................................8 €

                             - skupinové vyučovanie...........................................8 €

                         c)   dospelá osoba do 25 rokov - individuálne vyučovanie...............................19 €

                                                                       - skupinové vyučovanie.................................19 €

                         d)   dospelá osoba nad 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa:

                              - individuálne vyučovanie......................................................................19 €

                              - skupinové vyučovanie.........................................................................19 €

 

      2.  Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak o to zákonný zástupca neplnoletého alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa ZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

Riaditeľ ZUŠ môže podľa § 50, písm. 2 b) zákona 245/2008 Z.z. rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                 

                                                                                                   Mgr. Zuzana Joneková

                                                                                                         riaditeľka školy

Novinky

12.01.2018 12:43

Petrohrad očami detí

Medzinárodný úspech našich výtvarníkov Niekedy stačí naozaj málo: ceruzka, štetec, vodové farby a pár chvíľ ponorených do ticha tvorivosti a obrovský svet pred vami začne otvárať svoje brány. Vďaka nápaditým myšlienkam a šikovným rukám vranovských detí bude o našom malom meste...
14.12.2017 10:30

Vianočná hviezdička 2017

Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku konal už 2.ročník súťažnej prehliadky vianočných piesní a kolied pod názvom " Vianočná hviezdička ", ktorej sme sa zúčastnili aj my. Žiačka našej školy Alexandra jevčáková sa umiestnila v striebornom pásme.  Už...
26.10.2017 16:48

Informácia pre rodičov

Rada rodičovského združenia oznamuje rodičom, že dňa 23.10.2017 bol na plenárnom rodičovskom združení schválený rodičovský príspevok vo výške 10,- € na každé dieťa v každom odbore - hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Výnimkou sú žiaci, ktorí študujú v hudobnom odbore dva...
22.10.2017 19:27

Rodičovské združenie

Pozývame všetkých rodičov na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 23. októbra 2017 o 16.00 hodine v triedach učiteľov hlavných predmetov. Po krátkom triednom rodičovskom združení, kde si rodičia zvolia triedneho dôverníka za danú triedu, sa v koncertnej sále ZUŠ uskutoční plenárne...
17.10.2017 16:15

Prvý interný koncert

Srdečne pozývame priaznivcov vážnej a populárnej hudby na prvý interný koncert ZUŠ-ky v tomto školskom roku, ktorý sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 o 15.00 hodine v priestoroch malej koncertnej sály ZUŠ. Všetci ste srdečne vítaní. Program koncertu: INTERNÝ KONCERT...
05.10.2017 17:18

Zlatý gaštan 2017

Dňa  7. – 8. septembra 2017 sa dve žiačky našej školy Helena Markovičová a Michaela Neupauerová zúčastnili medzinárodného súťažného festivalu populárnej piesne pre mladých spevákov vo veku od 15 do 25 rokov. Aj tento 35. ročník sa konal vo Vranove nad Topľou, preto sa v domácej...
31.08.2017 15:58

4. september 2017

Milí žiaci a rodičia našej školy. Ani sme sa nenazdali a je tu opäť začiatok školského roka 2017/2018. Stretneme sa v pondelok - 4. septembra 2017 od 9.00 hod. do 13.30 hod. Počas tohto času Vám budú k dispozícii všetci učitelia školy a dúfame, že sa nám spolu s Vami podarí zadeliť si svoje...
21.08.2017 10:34

Dodatočné prijímacie skúšky

Dodatočné prijímacie skúšky do všetkých   odborov sa uskutočnia dňa 6.septembra 2017 v čase od   13.00 hod. do 17.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A.   Dubčeka 880 vo Vranove Topľou.Tešíme sa na Vás.  
21.08.2017 10:31

Začiatok školského roka 2017/2018

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia! Pred nami sú posledné augustové dni, posledné dovolenkové dni a o necelé dva týždne tu máme september a začiatok nového školského roka 2017/2018. Som rada, že sa opäť stretneme a dúfam, že leto poskytlo žiakom ako aj učiteľom dostatok...
30.06.2017 08:18

Hurá, prázdniny...

Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci. Dovoľte mi, aby som Vám pred záverom školského roka povedala zopár slov. Uplynulých 10 mesiacov nás všetkých čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2016/2017 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

 

 

SEO

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998