Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Družobná škola  Bystřice nad Pernštejnem  

www.zusbnp.cz

   Naša škola nadviazala družobné kontakty so ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem   v Českej republike v apríli 1989. Od januára 2008 sa pokračuje v spolupráci a 20. výročie oslávili obidve školy spoločným koncertom v Bystřici nad Pernštejnem v lete 2009. Veľmi vydareným podujatím bola aj medzinárodná súťaž KOLOTOČ ŽIVOTA v máji 2010. Vernisáž výstavy s medzinárodnou účasťou v HZOS vo Vranove nad Topľou predstavila práce talentovaných výtvarníkov z družobnej školy, zo Szegedu (Maďarsko) a našej školy. Po skončení si budú môcť pozrieť výstavu aj v Bystřici nad Pernštejnem a v Szegede.