Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 dokument na stiahnutie tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf